Abrusco vzw is er voor jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs die een link hebben met Brussel.

Missie

Abrusco wil een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van de doelgroep en ambieert een zo hoog mogelijk en passende kwalificatie voor deze jongeren.

Visie

Abrusco kiest als organisatie en als team om bij alle acties te vertrekken vanuit onderstaande basisprincipes. Deze 4 principes vormen de basis voor de verdere uitbouw van de organisatie en de interne professionalisering.

Uniciteit

We streven naar het kennen, erkennen van de jongere, zijn/haar leefwereld en het positief waarderen van die jongere.

Preventief werken

We streven naar het installeren van een cultuur die gericht is op het creëren van een positief leef- en leerklimaat voor de jongere. We vertrekken vanuit het idee “beter voorkomen dan genezen”.

Samen op weg

De jongere staat er niet alleen voor. Samen zoeken we naar betekenisvolle actoren die de gedeelde verantwoordelijkheid van een traject dragen.

Empoweren

We benaderen de jongere positief vanuit zijn/haar talenten, dromen en interesses om samen en vanuit intrinsieke motivatie de eigen krachten van de jongere te versterken.

ABRUSCO VZW

Leopold II-laan 178 1080 Sint-Jans-Molenbeek0864.709.567 | RPR, Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

 


vgc
 esf