Tewerkstellingstrajecten

Binnen voortraject en brugproject begeleiden we jongeren uit het deeltijds onderwijs, die slechts twee dagen school lopen. Vaak hebben deze jongeren daarnaast geen invulling voor de rest van de week, hoewel ze hun schooldagen moeten combineren met een deeltijdse werkopdracht.
Wij zoeken een antwoord op dit probleem door jongeren een zinvolle dagbesteding aan te bieden die steeds gericht is op de arbeidsmarkt (voortraject) of door jongeren kennis te laten maken met de arbeidswereld (brugproject).

Doelstellingen

Voortraject

  • de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt vergroten door onder meer arbeidsattitudes en sociale vaardigheden te trainen;
  • jongeren in een groep laten functioneren en een zekere vorm van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bijbrengen;
  • jongeren openstellen voor verschillende ervaringen om flexibiliteit te trainen in uiteenlopende situaties.

Brugtraject

  • werkperiode in een non-profitorganisatie of overheidsinstelling, waar onder begeleiding ervaring en attitudes opgedaan kunnen worden om te leren ‘een goede werknemer’ te zijn;
  • jongeren voorbereiden op een reguliere tewerkstelling;
  • gestructureerde individuele opvang en begeleiding die jongeren activeert en motiveert om hun situatie in handen te nemen.

Doelgroep

Voortraject en brugproject zijn bedoeld voor jongeren tussen 15 en 19 jaar. De jongeren kunnen starten wanneer zij, vóór het einde van het schooljaar van het jaar waarin zij 18 worden, ingeschreven zijn geweest in een Centrum Leren en Werken (CLW). Ook jongeren die wel al bepaalde basisattitudes bezitten, maar om bepaalde redenen nog niet klaar zijn om volledig zelfstandig aan het werk te gaan op een reguliere werkplek, komen in aanmerking. De Centra Leren & Werken bepalen door middel van een screening welke jongeren voor deze trajecten aangemeld zullen worden.

Werkingsgebied

Centra Leren & Werken die onderdeel uitmaken van een scholengroep uit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

TRAJECTEN