Leerrecht – Trajecten Op Maat

Jongeren met weinig of geen perspectieven op school, tijdelijk of duurzaam, helpen we aan een alternatief leertraject: een vorm van arbeid of vrijwilligerswerk en een intensieve begeleiding waar nodig. We zoeken wat de jongere helpt om hem of haar de nodige rust en engagement te bieden, zodat een heraansluiting bij het onderwijs of een alternatief op termijn weer mogelijk wordt.

Doelstellingen

 • voor elke leerling die de verbinding met de reguliere onderwijswereld niet langer kan maken een forum (rondetafel) inrichten waarin de jongere centraal staat;
 • met de jongere op zoek gaan naar initiatieven en plaatsen waar het ‘recht op leren’ ingevuld kan worden buiten het reguliere onderwijs;
 • in begeleiding blijven voorzien, ook als een traject moeilijk loopt;
 • de jongere in orde brengen en houden met leerplicht;
 • de jongere in beweging brengen, succeservaringen aanbieden en werken aan de factoren die een normaal schoolverloop belemmeren;
 • de betrokken partners activeren.

Doelgroep

 • alle leerplichtige jongeren van 12 tot 18 jaar;
 • uit alle vormen van het secundair onderwijs;
 • ingeschreven of verbonden aan een Nederlandstalige secundaire school in de regio of zonder school
 • voltijds naar school gaan is om diverse redenen voorlopig geen optie
 • met voldoende motivatie voor een alternatief leertraject

Werkingsgebied

Jongeren kunnen worden aangemeld als ze schoolgaan en/of een CLB hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, er wonen of er een hulpverleningstraject hebben.

TRAJECTEN