JONGERE
OF OUDER

Je (of je kind) gaat naar een Nederlandstalige school in Brussel…

MAAR …

Het gaat moeilijk.
Er is geen motivatie meer.
Er wordt geen begrip getoond.
Men voelt zich slecht.
De sfeer in de klas is niet goed.
Er wordt gepest.

Wat doen we voor je kind?

We bieden ondersteuning om de schoolloopbaan succesvol te maken:
we werken op maat en op tempo
we werken soms ook met de klas
als je dat wil, dan werken we samen met de omgeving:
familie, hulpverlener, trainer van de sportclub… iemand die je vertrouwt.

We werken in stappen

We analyseren problemen en oplossingen, samen met jou en je omgeving.
We maken een plan. We helpen om opnieuw aan te sluiten bij het onderwijs.
We bespreken, sturen bij, maken afspraken, ronden af.

We werken positief

We bekijken de situatie op school. We begeleiden en we bemiddelen.

Zo kan men zelf werken aan de toekomst.
We bekijken alles vanuit verschillende perspectieven.

Ga je er voor, met ons?
Contacteer het CLB of

ABRUSCO VZW

Leopold II-laan 178 1080 Sint-Jans-Molenbeek0864.709.567 | RPR, Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

 


vgc
 esf