Working for Brussels young potentials

ABRUSCO wil ertoe bijdragen dat jongeren hun hoogst gewenste en haalbare kwalificatie behalen. We werken daarvoor met de jongere, haar omgeving en haar school- en clb-team.